Fasst Forward begeleidt kinderen, tieners en (jong)volwassenen met ASS, waarbij maatwerk en ontwikkeling centraal staan. In veel gevallen kan vergoeding met een PGB via de gemeente plaatsvinden.
Dit omvat:

  • Begeleiding aan huis
  • Begeleiding op school of de werkplek
  • Telefonisch advies
  • Onderzoek en/of begeleiding volgens de Loekemeijer-methode
  • Advies aan naasten van de cliënt
  • Advies aan andere professionals
  • Ondersteuning bij gesprekken op school, werk of bij instanties
Ook voor kinderen, tieners en (jong)volwassenen zonder diagnose verzorgt Fasst Forward de volgende begeleiding:
  • Huiswerkbegeleiding
  • Studiebegeleiding
  • Begeleiding bij communicatie en sociale interactie op school, werk, thuis of in de vrije tijd