Fasst Forward begeleidt kinderen, tieners en (jong)volwassenen met ASS en/of hechtingsproblematiek (en ook kinderen, tieners en (jong)volwassenen zonder diagnose), waarbij maatwerk en ontwikkeling centraal staan. In veel gevallen kan vergoeding met een PGB via de gemeente plaatsvinden.
Dit omvat:

  • Begeleiding aan huis
  • Begeleiding op school of de werkplek
  • Telefonisch of online advies
  • Onderzoek en/of begeleiding volgens de Loekemeijer-methode
  • Advies aan naasten van de cliënt
  • Advies aan andere professionals
  • Ondersteuning bij gesprekken op school, werk of bij instanties
  • Begeleiding bij communicatie en sociale interactie
  • Huiswerkbegeleiding
  • Studiebegeleiding