Jacqueline van Wietmarschen is eigenaar en oprichter van Fasst Forward.
Als ervaringsdeskundige moeder van kinderen met ASS is ze in 2012 gestart met het studeren over autisme. In 2017 is ze opgeleid als Loekemeijer-begeleider en in de zomer van 2018 voltooide ze de opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker. 

Sinds april 2019 is zij gecertificeerd Autismevriendelijke Coach na de opleiding bij Autisme Academie. 

Haar jarenlange ervaring in de industrie als kwaliteitsdeskundige, leidinggevende en intern trainer past zij met enthousiasme toe bij het begeleiden van kinderen, tieners en (jong)volwassenen met autisme en/of gehechtheidsproblematiek. 


Zij is geregistreerd als Coach / Kindercoach bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Hierdoor voldoet zij aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - wkkgz -  ( zie werkwijze bij klachten), privacy wetgeving, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en alle overige wetgeving die van toepassing is. 


Haar workshops, trainingen en lezingen zijn verrassend, praktijkgericht, boeiend en leerzaam. Zij heeft bij Stichting Ovaal het diploma "Ouders: Ervaren en Deskundig" behaald.