Trainingen/Lezingen

Ā verzorgt Trainingen, Workshops en Lezingen voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met autisme, hun naasten, professionals in Onderwijs, Politiek, Zorg en Hulpverlening over o.a. de volgende onderwerpen:

  • Psycho-educatie over Autisme
  • De Loekemeijer-methode
  • Passend Onderwijs
  • Het Ouderperspectief
  • Begeleiden van je schoolgaande puber met ASS
  • Andere onderwerpen op aanvraag