Visie

 

Bij  zijn we ervan overtuigd dat mensen met ASS/autisme zich snel verder ontwikkelen, als ze begeleiding krijgen die bij hen aansluit. Daarom is luisteren, contact leggen en werken aan een vertrouwensband de eerste prioriteit. Er wordt zonder oordeel gekeken waar begeleiding bij nodig is en daarbij wordt aangesloten.

Ieder mens is prachtig en uniek en daarom word je bij  nooit begeleid via een standaard aanpak. Wij zoeken samen naar de juiste balans tussen aanmoediging en steun versus autonomie en dit alles met respect voor je unieke kwaliteiten.

Bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen wordt ook contact gelegd met de ouders/verzorgers. De deskundigheid vanuit de omgeving van het kind, de jongere of de jongvolwassene wordt gezien als een essentiële factor in de begeleiding. Samenwerking met de ouders/verzorgers is daarom vanzelfsprekend, waarbij er ook oog is voor de beleving van de ouders/verzorgers en andere gezinsleden. Bij volwassenen geldt ditzelfde voor eventuele partners, kinderen of andere naasten.